مدیریت و مهندسی صنایع

استاندارد BABOK چیست؟

نوشته شده توسط تیم رایلرن

استاندارد BABOK به معنای تحلیل کسب‌وکار است و تحلیلگر کسب‌وکار به شناسایی مشکل، شناسایی راهکارها و انتخاب راهکار مناسب به کمک انواع تکنیک‌ها می‌پردازد.

استاندارد BABOK مخفف ( Business Analysis Body of Knowledge) به معنای تحلیل مجموعه دانش کسب و کار، استانداردی است که توسط شرکت  IIBA(International Institute of Business Analysis) به‌منظور کمک به مدیران سازمان در شناسایی مشکل، شناسایی راه‌حلها و انتخاب راه‌حل مناسب با استفاده از انواع تکنیک‌ها تهیه و عرضه شده است. هدف این مدل ایجاد درک مشترکی از وضعیت سازمان برای همه گروه‌های ذینفع است.

استاندارد تحلیل مجموعه دانش کسب وکار، BABOK، چارچوبی جهانی و شناخته شده در تحلیل کسب و کار است. راهنمای BABOK  منعکس کننده این واقعیت است که تحلیل کسب و کار پیوسته در حال تکامل و نزدیک شدن به کاربری عملی در بسیاری از جنبه‌ها و حوزه هاست. این استاندارد تعیین کننده مهارت‌ها و دانشی است که مدیران از کارمندان تحلیلگر ماهر در حوزه کسب و کار انتظار دارند.

راهنمای BABOK چارچوبی است که وظایف تحلیلگر سازمان را تعریف می‌کند. این وظایف به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در راستای اهداف سازمان است. همچنین شامل کلیه شایستگی‌ها، دانش و مهارت‌های لازم برای گزینش افراد ذی ‌صلاح به عنوان تحلیلگر کسب و کار است. 

چرا باید از این استاندارد استفاده کنیم؟

این استاندارد برای مدیران و تحلیلگران با تجربه مانند آینه ای است که تمام حسن ها و نقص های کسب کار را به آن ها نشان می دهد .

آگاهی از استاندارد BABOK برای تحلیل کسب و کار مجموعه‌ای از وظایف و تکنیک‌هاست که به‌منظور ایجاد ارتباط بین گروه‌های مختلف ذینفع در سازمان، با هدف ایجاد درک درستی از ساختارها، سیاست‌ها و فعالیت‌های سازمان و نیز ارائه راه‌حل هایی جهت دستیابی به اهداف سازمان است. تحلیل کسب و کار به‌ منظور درک جایگاه فعلی سازمان به عنوان مبنایی برای شناسایی نیازهای تجاری آن اهمیت دارد

این استاندارد در بسیاری از موارد ابزاری است که در تعریف و تایید اعتبار راه‌حل های ممکن برای دستیابی به اهداف و رفع نیازهای سازمان به‌ کار می‌رود.

تضمین سرمایه‌گذاری صورت گرفته در انتخاب یک راه‌ حل و رفع نیازهای یک کسب و کار، نیازمند ایجاد درک مشترکی از  فعالیت‌های سازمان، فلسفه وجودی آن، اهداف و چگونگی دستیابی به آنها، تغییرات لازم به‌ منظور دسترسی سریع تر به اهداف سازمان، بین گروه‌های مختلف ذینفع است و تمام این فعالیت‌ها ارزشی است که توسط تحلیل یک کسب و کار خلق می‌شود.

استاندارد BABOK چه نقشی را برای تحلیگر سازمان تعریف میکند؟

ستاندارد BABOK بیان می‌کند که تحلیلگر کسب و کار مسئول تجزیه و تحلیل و کنار هم گذاشتن اطلاعات تولید شده توسط تعداد زیادی از افرادی است که با کسب و کار مربوطه در تعامل هستند، از جمله : مشتریان، کارکنان، متخصصان IT و مدیران اجرایی. تحلیلگر یک کسب و کار مسئول استخراج و شناسایی نیازهای واقعی گروه‌های ذینفع (نه فقط خواسته‌های مطرح شده توسط آنها) می‌باشد. در بسیاری از موارد فعالیت های یک تحلیلگر کسب و کار تسهیل روابط بین واحدهای سازمانی است. به ‌طور مشخص نقش تحلیلگر سازمان به دلیل تعیین نیازهای واحدهای سازمان با استفاده از قابلیت‌های IT و ایفای تقش “مترجم” بین این گروه‌ها نقشی محوری است.

با توجه به چارچوبی که استاندارد BABOK ارائه می‌دهد، تحلیلگر سازمان می‌تواند هر فردی با هر عنوان و نقش سازمانی باشد. متخصصین تحلیل کسب و کار نه تنها شامل افرادی با عنوان سازمانی تحلیلگر کسب و کار هستند، بلکه ممکن است در برگیرنده مجموعه افراد دیگر سازمان نیز (مانند تحلیلگران فرآیند، مهندسان، مدیران تولید، مشاوران سازمان، مدیران کنترل پروژه، مدیران کنترل کیفیت و غیره) باشد. وظیفه این افراد در محدوده ارائه راه‌حل (و نه اجرای آن) باقی می‌ماند. تصویر شماره ۱ سایر گروه‌هایی را که در فرآیند تحلیل کسب و کار درگیرند نشان می‌دهد.

این استاندارد چه اهدافی را دنبال میکند؟

مطابق بر اظهار IIBA این استاندارد اهداف فوق را دنبال می کند

درباره نویسنده

تیم رایلرن

نظر بدهید